top of page

Сграда 8 Бизнес Парк Варна

Район:   Варна, България   

Площ: 20   695 м2   

Design   2007   

Клиент:   Бизнес Парк Варна   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Идеен проект, Технически проект, Работен проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page