top of page

Сентилион производствена сграда за електроника с офиси и чисти стаи

Район:   София, България   

Площ:   7416 m2   

Година:   2013

Клиент: Lindner Bulgaria, Centilion 

Концепт проект: Конрад Меснер, DIN A4 

Архитект   обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Конкурсен проект, Идеен проект, Технически проект, Работен проект

Статус: Експлоатация

Status: Completed

АРХИТЕКТУРА:

Димитър Димитров

Томи Джаров

Лили Петрова

Васил Василев

Маринела Георгиева

Ваня Манева

Димитър Чехларов


ИНЖЕНЕРЕН ЕКИП:

Доц. д-р Александър Трайков, AVT Consult

Стоян Петелов, Axis Clima

Елена Начева

Дитмар Иванов

Христо Божинов

Илка Симиджиева

Никола Воденичаров

Рая Борисова

Елена Пенчева

Емилия Добрева

Жани Донов

Йордан Йорданов

bottom of page