top of page

Луксозна жилищна сграда Сан Про

Район:   Варна, България   

Площ:   1439 м2   

Година:   2009   

Клиент:   Сан Про   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Концепиране, Идеен проект, Технически проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page