top of page

Мастер план Логистичен Парк Варна

Район:   Варна, България   

Площ   имот: 129 216 м2   

Година:   2008   

Клиент:   Варна Logistics   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Концепиране, Идеен проект, Технически проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page