top of page

БНБ Московска реконструкция

Район: София, България

Площ: 2 446 м2

Година: 1995

Клиент: Българска Народна Банка

Архитект обект: Стефанова, Станчев, Монолит-3

Проектант: Димитър Димитров

Фази: Прединвестиционно проучване, Концепиране


ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page