top of page

Димитър Г. Димитров
MA, Рег. Архитект, управител

  • Архитектурно бюро ДИМИТРОВ ЕООД е една от най-утвърдените проектантски практики в района на София. Нашата репутация беше изградена върху практика, доверие и креативност. Архитектурно бюро Димитров започва своята дейност през февруари 2004 г. като продължение на независимата проектантска практика на Димитър Г. Димитров в периода 1993-2004 г. 

  • Комбинацията от най-нов CAD софтуер позволява формирането в мрежова среда на триизмерен параметричен модел на текущия проект, съвместим с друг базиран на AutoCAD софтуер, използван от инженерите.

  • Сдружението предлага пакет от професионални услуги, свързани с архитектурно-строително проектиране, дизайн и цялостно управление и координация на проектите. 

  • Досега дейностите на ABD са свързани основно с архитектурно проектиране и цялостна координация на проекти за обществени (офиси, банки, спортни зали, многоетажни паркинги и др.), промишлени и жилищни сгради, устройствени проекти, реставрация и реконструкция, интериор и дизайн .

ДИЗАЙН, КОНСУЛТ, СИСТЕМИ

От 2004 г.

Sheet 4 int004 copy.jpg

ПАРТНЬОРИ

Rosen Nedyalkov, architect

РОСЕН НЕДЯЛКОВ

Рег. Архитект, AС&СA ООД

Elena Slizhevskaya, architect
Danka Vasileva, architect

ЕЛЕНА СЛИЖЕВСКАЯ

Рег. Архитект, ES Studio 2007 ООД

ДАНКА ВАСИЛЕВА

Рег. Архитект

Angelo Bakshev, architect

АНДЖЕЛО БАКШЕВ

Рег. Архитект

ИНЖЕНЕРЕН ЕКИП
No | Специалност | Име | Контакт
01. Стр. конструкции - инж. Николай Дерелиев - niki_dereliev@abv.bg 
02. Стр. конструкции - инж. Александър Трайков - avt_consult@abv.bg
03. Стр. конструкции – инж. Добри Котев - kotev_project@mail.bg
04. Стр. Конструкции - инж. Н. Нейкова - neykova@dir.bg
05. ОВКИ – инж. Стоян Петелов - s.petelov@axisclima.com
06. ОВКИ - инж. Людмила  Маджарова - lusi.madjarova@aircon-bg.com
07. ОВКИ - инж. Добринка Пискюлева - d_piskuleva@engineer.bg
08. ВиК - инж. Светослав Златарев - sveto_zlato@abv.bg
09. ВиК – инж. Снежана Моллова - snejana.mollova@gmail.com
10. Ел. Вътр. - инж. Елена Начева - office@elios-bg.com
11. Ел. Външно - инж. Жани Донов - dding@abv.bg
12. СОТ и ПИ - инж. Елена Пенчева - elidpencheva@abv.bg
13. ПБЗ - инж. Йордан Йорданов - dhyordanov@abv.bg
14. Геодезия - инж. Христо Божинов - lobos@mail.bg
15. Геодезия - инж. Златан Златанов - geocad@mail.bg 
16. Озеленяване - ланд. арх. Рая Борисова - rajuki@abv.bg
17. Озеленяване - ланд. арх. Веселин Рангелов - veskorangelov@abv.bg 
18. Технология - инж. Илка Симидчиева - ilkasim@abv.bg
19. Количествени сметки - Стефка Игнатиева - iliana_ignatieva@mail.bg
20. Визуализация - Арх. Георги Тренчев - george@studiotrenchev.com
21. Визуализация - Арх. Димитър Рашков - rashkov@red-vertex.com
22. Проектмениджмънт - Трифон Трифонов - t.trifonov@sofiaestates.com
23. Газификация - инж. Петър Петров - dochev.petrov@abv.bg
24. Пътни работи - инж. Иван Абрашев - abrashev.ip@gmail.com
25. Пътни работи - инж. Александър Витанов - vi_al@abv.bg
26. Пътни работи - инж. Фредерика Жадалова - landprojectt@gmail.com
27. Пожарна безопасност - инж. Манол Тончев - fire_guard@abv.bg
28. Пожарогасене - инж. Димитър Александров - d.alexandrov@dyayan.com

НАШИТЕ УСЛУГИ
 

37-lpv.jpg

МАСТЕР ПЛАНИНГ

58-sketch_V1_6.jpg

КОНЦЕПИРАНЕ

15-Cantina_V1_2 copy.jpg

СГРАДНО ПРОЕКТИРАНЕ

- Прединвестиционни проучвания;
- Строителни и конструктивни експертизи

- Консултации на всеки етап от инвестиционния процес;
- Съгласуване на проектната документация;
- Фотореалистични компютърни визуализации на екстериори и интериори;
- Видео презентации на проекти

- Проектиране и координиране на проекти в следните области:
Архитектура, Интериорен дизайн, Строително инженерство, Електросистеми, ВиК, ОВКИ, Геодезия, Технологии, Ландшафтна архитектура, План за здраве и безопасност, Газоснабдяване, Пътища;

- Външни връзки като ВиК, Електроснабдяване, Централно отопление, Газоснабдяване, Пътни връзки, Телекомуникации; Авторски и технически контрол

К Л И Е Н Т И

Фор Уинд България ООД

Вико Слав Инженеринг ЕООД

Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД

Райфайзенбанк България EАД

Райфайзен Лизинг България ООД

Строй Консулт

Гаранти-Коза България ЕАД

КОНТАКТИ

ул. Казбек 14Б, Бъкстон, общ. Витоша, 1618 София, България

+359 888 355 287

Thanks for submitting!

bottom of page