top of page

Офисна сграда Алфа

Район:   София, България   

Площ:   14570 м2   

Година:   2006   

Клиент:   Alpha Developments Management   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Прединвестиционно проучване, Концепиране, Конкурсен проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page