top of page

Банксервиз клон Шумен

Район:  Шумен, България

Площ: 487 м2

Година: 1994

Клиент: Омикрон

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД

Фази: Прединвестиционно проучване, Концепиране, Идеен проект, Технически проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page