top of page

Била Маркет

Район:   Ямбол, България   

Площ:   4184 м2   

Година:   2007   

Клиент:   Billa Real Estate   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Концепиране, Идеен проект, Технически проект, Работен проект, Контрол на   строителството

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page