top of page

Офисна сграда Бумеранг

Район:   София, България   

Площ:   7200 м2   

Година:   2009   

Клиент:   Boomerang    

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Концепиране, Идеен проект, Технически проект, Работен проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page