top of page

Сграда 2 Бизнес Парк София

Район: София, България

Площ: 5 920 м2

Година: 2002

Клиент: Линднер България

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД

Фази: Адаптация същ. проект, Технически проект


ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page