top of page

Сграда А1 Логистичен Парк Варна

Район:   Варна, България   

Площ:   6405 м2   

Година:   2008   

Клиент:   Варна Logistics   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Препроектиране по време на строителство - Концепиране, Идеен проект,   Технически проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page