top of page

Сграда А2 Логистичен Парк Варна

Район:   Варна, България   

Площ:   3194 м2   

Година:   2008  

Клиент:   Варна Logistics   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Препроектиране по време на строителство - Концепиране, Идеен проект,   Технически проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page