top of page

Сграда А4 Логистичен Парк Варна

Район:   Варна, България   

Площ:   7575 м2   

Година:   2008   

Клиент:   Варна Logistics   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Концепиране, Идеен проект, Технически проект, Работен проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page