top of page

Сгради 7 & 9 Бизнес Парк София

Район:   София, България   

Площ: 35 768 м2    

Година:   2005    

Клиент:   Бизнес Парк София   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Концепиране, Идеен проект, Технически проект, Работен проект, Интериорен   проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page