top of page

Фамилна сграда Драгалевци

Район:   Драгалевци, София, България   

Площ:   308 м2   

Година:   2015   

Клиент:   Михайлов   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Идеен проект, Технически проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page