top of page

Предприятие разфасоване пчелен мед

Район:   Разград, България   

Площ:   2000 м2   

Година:   2016   

Клиент:   Григард   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Идеен проект, Технически проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page