top of page

Жилищни сгради Камбаните

Район:   София, България   

Площ:   1352 м2   

Година:   2007   

Клиент:   Лацовски   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Концепиране, Идеен проект, Технически проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page