top of page

Логистичен център

Район:   Варна, България   

Площ: 65 230 м2   

Година:   2006   

Клиент:   Wine Select / Ledenika   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Концепиране

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page