top of page

Нискоенергийна жилищна сграда

Район:   София, България   

Площ:   250 м2   

Година:   2011   

Клиент:   Петков   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Концепиране, Идеен проект, Технически проект, Работен проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page