top of page

Луксозна жилищна сграда Хела

Район:   Варна, България   

Площ:   226 м2   

Година:   2007   

Клиент:   Hela Properties   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Идеен проект, Технически проект, Работен проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page