top of page

Мастер план Бизнес Парк Варна

Район:   Варна, България   

Площ   имот - 61 000 м2   

Година:   2005   

Клиент:   Бизнес Парк Варна   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Прединвестиционно проучване, Концепиране, Идеен проект, Технически проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page