top of page

Препроектиране мастер план Бизнес Парк Варна

Район:   Варна, България   

Площ  имот 61 000 м2   

Година:   2007   

Клиент:   Бизнес Парк Варна   

Архитект  обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Концепиране, Идеен проект, Технически проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page