top of page

Офисна сграда Пежо България

Район:   София, България   

Площ:   2100 м2   

Година:   2007   

Клиент:   Строй-Консулт   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази: Фасадно решение - Идеен проект, Технически   проект, Работен проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page