top of page

Резиденция Кричим реконструкция

Район:   Кричим, Пловдив, България   

Площ: 2   538 м2   

Година:   2012   

Клиент:   Министерство на финансите   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД   

Фази:   Технически проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page