top of page

Резиденшъл Парк София

Район:   София, България   

Площ  имот: 250 000 м2   

Година:   2004   

Клиент:   Резиденшъл Парк София   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Прединвестиционно проучване, Концепиране

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page