top of page

Складова база Еуро 07

Район:   Елин Пелин, България   

Площ:   16600 м2   

Година:   2014   

Клиент:   Euro 07    

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Прединвестиционно проучване, Концепиране

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page