top of page

Етажен паркинг P1 Бизнес Парк София

Район:   София, България   

Площ: 30 834 м2   

Година:   2003   

Клиент:   Линднер България   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД   

Фази:   Идеен проект, Технически проект, Работен проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page