top of page

Смесена сграда Строй-Консулт

Район:   София, България   

Площ:   1300 м2   

Година:   2011   

Клиент:   Строй-Консулт    

Архитект  обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Идеен проект, Технически проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page