top of page

Офисна сграда Строй-Консулт

Район:   Сливен, България   

Площ:   9682 м2   

Година:   2007   

Клиент:   Строй-Консулт   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Прединвестиционно проучване, Концепиране, Идеен проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page