top of page

Жилищна сграда Строй-Консулт

Район:   София, България   

Площ:   7762 м2   

Година:   2009   

Клиент:   Строй-Консулт .   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Прединвестиционно проучване, Концепиране, Идеен проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page