top of page

Логистична сграда TNT

Район:   София, България   

Площ: 1 739 м2   

Година:   2004   

Клиент:   Линднер България   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Идеен проект, Технически проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page