top of page

Бизнес център Цариградско шосе

Район:   София, България   

Площ: 31   810 м2   

Година:   2006   

Клиент:   Строй-Консулт   

Архитект   обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Концепиране

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page