top of page

ОББ клон Хасково реконструкция

Район:   Хасково, България   

Площ:   856 м2   

Година:   2010   

Клиент:   Обединена Българска Банка   

Архитект  обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Концепиране, Идеен проект, Технически проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page