top of page

ОББ клон Варна

Район:   Варна, България   

Площ:   1458 м2   

Година:   2007   

Клиент:   Обединена Българска Банка   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Идеен проект, Технически проект, Работен проект, Интериорен проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page