top of page

Училище Васил Левски реконструкция

Район:   Еница, Кнежа, България   

Площ:   1798 м2   

Година:   2023   

Клиент:   Община Кнежа   

Архитект  обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Прединвестиционно проучване, Концепиране, Идеен проект, Технически проект

АРХИТЕКТУРА:

Димитър Димитров

Елена Слижевская


ИНЖЕНЕРЕН ЕКИП:

Добри Котев

Добринка Пискюлева

Елена Начева

Снежана Моллова

Манол Тончев

Мирослав Иринков

Йордан Йорданов

bottom of page