top of page

Типология дървени къщи

Брой   типове: 7

Година:   2017

Клиент:   Микромет   

Архитект обект: Димитър Димитров, АБД    

Фази:   Типология, Технически проект, Работен проект

ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

bottom of page